Referat fra møde i naturpolitisk udvalg jan. 2018.