Generalforsamling
torsdag den 09-03-2017 kl. 19:00 - 22:00
Torsdag d. 09.3.2017 er der generalforsamling i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen, Bellinge.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Budget for 2017.
5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtager genvalg. Som suppleanter opstilles i prioriteret rækkefølge Steen Lauritsen, Henrik Kingo Andersen og Henrik Mørup-Petersen. De modtager alle genvalg.
6. Valg til repræsentantskabet: Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg. De modtager genvalg, mens Søren Bøgelund ønsker at udtræde. Bestyrelsens kandidat er Ivan Seier Beck.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Niels Bomholt og Lilly Sørensen vise billeder fra en tur til Kap Verde.