Monnet
søndag den 12-03-2017 kl. 09:00
Fyns største strandeng kalder som altid her midt i marts.
Kom med på Poul Rasmussens rundtur og se de sidste vinterfugle og høre de første forårskald: Sangsvaner, Vandrefalk, Spidsænder, Blå Kærhøg...

Tilmeld dig til turlederen på 6126 2659 og hør evt. samtidig nærmere om turen.

Dagen forinden blev der set følgende fugle på en lignende tur til Monnet:

Grønspætte 1 hørt ved indgangen til Monnet, Havørn 1 2K (jagede 10-15 min på en and over havet mod syd), Mosehornugle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Snespurv 1 R, Hvid vipstjert 3 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 50 R, Bramgås 3000 R.