Generalforsamling
mandag den 26-02-2018 kl. 19:00 - 22:00
 Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Budget for 2018.
5. Valg til bestyrelsen. På valg til bestyrelsen er Kell Grønborg, Ivan Seier Beck og Lilly Sørensen. Ivan Seier Beck og Lilly Sørensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidater er Steen Lauritsen og Esben Eriksen.
Som suppleanter opstilles Claus Dalskov, Ella Mikkelsen og Henrik Kingo Andersen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Kurt Due Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Evt.

Forslag fra medlemmer skal for at kunne gøres til genstand for en generalforsamlingsbeslutning være formanden Henrik Kalckar Hansen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil Allis Højgård Nielsen og Michael Mosebo Jensen vise billeder fra en juleflugt til Arizona 2017.