Arreskov Sø
Links:

Enge ved Arreskov sø. Foto: Erik Ehmsen

Arreskov sø med Arreskov Slot. Foto: Erik Ehmsen

Foto: Erik Ehmsen
Beskrivelse:

Fyns største sø, lavvandet - max. 3,5 meter - og med store mængder af næringsstoffer, så egentlige vandplanter nogle år skygges ihjel af algevegetationen.

Søen er på vestsiden omgivet af dyrkede marker, store enge og smålunde. Nåletræerne i dette område vil forsvinde i løbet af de næste 20 år.

Forholdsvis smal sivbræmme og enkelte steder ret store områder med sumpskov bestående af rødel og ask.

Der er to småøer i søen, hvoraf den nordlige tidligere indeholdt en hættemågekoloni.Adgangsforhold:

Det er ikke muligt at overskue hele søen fra noget sted. 

De to bedste steder man kan komme til søen er fra Sollerup, hvor statssskovens ejendom er beliggende i søens sydvestlige hjørne. Kør ned ad Sollerupvej ca.10 km nord for Fåborg. Når du kommer til et sted med skov på begge sider af vejen, er der et par små parkeringspladser i vejkanten, herfra udgår der en sti ned til et fugletårn ved søen.

I Korinth er der en vej der hedder Søboparken, kør ned af den og vælg en af de 4 små sideveje og du vil for enden af dem have et flot udsyn over søen.

Der findes en vandresti fra Korinth til Sollerup og dermed fugletårnet. Den udgår fra antennemasten i Korinth og er ca. 3 km.Fuglene i området:

Der er mange forskellige fugle der gæster søen. De talrigeste er andefuglene og mågerne, men sivbræmmerne får hvert år besøg af store flokke af stære og svaler, der om efteråret overnatter i rørskoven.

Af ynglefugle er gæs og ænder samt sump og sivskovenes fugle de mest talrige - her er op til 15 par nattergale mere end 100 par rørsangere.

Der er set mere end 200 arter ved søen. Så det er ikke muligt i denne korte tekst at give et overblik over hvad der på det pågældende tidspunkt vil være muligt at se ved søen – men her er altid fugle - mange fugle!

Udarbejdet af: Erik Ehmsen

Foto: © Erik Ehmsen