19-10-2017
Julefrokost 2017
 Årets julefrokost er fastsat til fredag den 1. december kl. 19:00 i vores lokale i huset ved Rasmus Raskskolen i Bellinge. - Husk at sætte kryds i kalenderen!
18-10-2017
Nyt fra bestyrelsen
Orientering fra bestyrelsens møde den 12. oktober 2017. Læs her
02-10-2017
Lærkefalke yngler på Fyn
Ynglende Lærkefalk ved Tarup/Davinde. 
Måske er arten ved at brede sig på Fyn.
13-09-2017
Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder, III
Positive svar på Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder, II.
24-08-2017
Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder, II.
Fugles påflyvning af hegnstråd i vådområder, II. Kurt Due Johansen
19-08-2017
Sensationelt mange stenvendere på Vresen
Sensationelt mange stenvendere på Vresen
Af Kurt Kaack Hansen, Niels Bomholt Jensen og Vagn Højkjær Larsen
13-08-2017
Dof Fyn Naturpolitiske Udvalgs referat august 2017
Referat fra møde den 3. august 2017 i DOF Fyns Naturpolitiske udvalg.
04-07-2017
Dof Fyn Naturpolitiske Udvalgs referat juni 2017
Referat fra mødet den 20. juni 2017 i DOF Fyns Naturpolitiske udvalg.