Vigelsø 2017 Naturovervågningsrapport Fugle.

04-01-2018

Denne rapport der omfatter året 2017 er den 25. i rækken af overvågningsrapporter over fuglelivet på øen.Rapporten beskriver, udover fuglelivet på Vigelsø, en række overordnede forhold på øen, status for naturgenopretning, færdsel mv.  Læs rapporten...