Nyt udsigtstårn ved Gyldensteen strand.

07-01-2018

Det drejer sig om den gamle Langø mølle. Den blev opført i forbindelse med
inddæmningen af Gyldensteen strand i 1870-71 for at afvande den østlige del. I starten af 1960-erne blev
den taget ud af drift da der opførtes en ny og mere effektiv pumpestation. Den har stået som ruin i mange
år og var ret medtaget, men i løbet af 2017 har naturfonden renoveret den. Den er åben i alle dagtimerne
og i stueetagen er der opsat en del historiske informationer. Fra toppen har man en fantastisk udsigt ud
over ”Reservatet” og mod nord er det vadehavet ved Lindø Hoved samt Æbelø Holm og Dræet der ses. På
grund af de store afstande er det en fordel at medbringe en teleskop-kikkert. Man kommer derud ved at
køre til adressen Langø 1, 5400 Bogense og parkere bilen der. Der er 1,7 km at gå gennem Langø Plantage
ud til møllen. En cykel kan være velegnet hvis ikke man ønsker at gå.

Jens Bækkelund