Fynske vinterfugle 1: Vandstær

08-01-2018

Fynske vinterfugle 1: Vandstær

Artikler om aktuelle, almindelige fugle på Fyn vil fremover med mellemrum blive bragt på hjemmesiden. Artiklerne vil beskrive nogle af de fugle, der vil kunne iagttages på Fyn netop på det aktuelle tidspunkt.

Tanken bag disse beskrivelser er, at give inspiration til en god fugletur, skabe lidt fokus på bestemte aktuelle fugle i vores område og endelig at medvirke til en øget registrering af forekomsten af de nævnte fugle.

Vi har valgt at fokusere på almindeligt forekommende fugle, fordi glæden ved at gå ud i naturen og se, høre og opleve fuglene for de fleste mennesker starter med kendskab til og oplevelser med sådanne arter. For nogle vil artiklerne derfor være velkendt viden, for andre forhåbentlig også lidt ny viden til inspiration for bedre oplevelser af og forståelse for fuglene.

Den første artikel  - læs her - handler om Vandstæren, da den er en af de fugle, som indgår i Doffyns igangværende VIP konkurrence.

Fugle skal ses og opleves derude i den fynske natur.

/Steen Lauritsen