Referat naturpolitisk udvalg 11. juni 2018

25-06-2018

Referat fra naturpolitisk udvalg 11. juni 2018.

Dagsorden
1. Forestående revision af Sydfynske Øhav Vildtreservat.
2. Natura2000.
3. Fjordmarken.
4. Siø.
5. Fredmosen på Langeland er til salg.
6. Naturrådet og Det Grønne Danmarkskort.
7. Drøftelser omkring skovsalget på Langeland endnu engang
8. Vådområdeindsatsen.
9. Eventuelt.