Referat fra naturpolitisk udvalg 7. august 2018.

15-08-2018

Dagsorden 1. Siden sidst, 2. De fynske Natura 2000-områder, 3. Fjordmarken, 4. Engene ved Nr. Broby, 5. Siø, 6. Fredmosen på Langeland er som bekendt til salg, 7. Naturrådet og Det Grønne Danmarkskort, 8. Drøftelse af skovsalget på Langeland