Lokalafdelingen

DOF Fyn - er en lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening. Som medlem er der mange måder du kan deltage på.
Vi arrangerer ture, foredrag og andre aktiviteter. Vi er aktive i det lokale fugle- og naturbeskyttelsesarbejde. Vi følger det lokale fugleliv ved optællinger af ynglende, rastende og trækkende fugle.

Læs mere om medlemskab her.


Kontaktpersoner og udvalg (Klik på navnet, for at få flere oplysninger)

     Bemærk:  Vil du i kontakt med en af grupperne/personerne nævnt herunder, så kan du skrive en mail til Doffynweb@gmail.com

Bestyrelse: Henrik Kalckar Hansen (Formand)
..(Næstformand)
Niels Bomholt Jensen (Kasserer)
Michael Mosebo Jensen (Sekretær)
Esben Eriksen
Jens Bækkelund
Kell Grønborg
Steen Lauritsen
Henrik Kingo Andersen (Suppleant)
Claus Dalskov (Suppleant)
Ella Mikkelsen (Suppleant)
 
Atlas III lokalkoordinatorer: Per Damsgaard Sørensen
Henrik Kingo Andersen
Niels Bomholt
 
Brugergrupper for Naturstyrelsens vildtreservater på Fyn: Niels Andersen (Det sydfynske Ø-hav)
Kurt Due Johansen (Nærå-Agernæs)

 
Brugerrådet for Naturstyrelsen på Fyn: Kurt Due Johansen
 
DOF-base koordinator: Jacob Sterup Andersen
 
DOF Fyns kontaktperson i hovedbestyrelsen: Lene Smith
 
DOFs repræsentantskab: Henrik Kalckar Hansen
Kell Grønborg
Ivan Sejer Beck
Ekskursionsudvalg: Michael Mosebo Jensen (Kontaktperson)
Kell Grønborg
Niels Bomholt
Lilly Sørensen
 
EU Life+ projekt "Kystfugle" (Middelfart kommune) : Kurt Due Johansen
Ib Bager
 
Formidlingsgruppen: Børge L. Rasmussen
Jette Gandrup
 
Friluftsrådet: Børge Rasmussen (Kreds Nord)
Erik Ehmsen (Kreds Syd)
 
Fuglestationsudvalg (Keldsnor Fuglestation): Hans Rytter (Kontaktperson)
Søren Bøgelund
Michael Mosebo Jensen
 
Glentegruppen: Per Rasmussen (Kontaktperson)
 
Kommunerepræsentanter i grønne råd: Steen Lauriten (Koordinator)
Mads Syndergaard (Assens Kommune)
Steen Bak Henriksen (Fåborg-Midtfyn Kommune)
Mogens Ribo Petersen (Kerteminde Kommune)
Claus Dalskov (Langeland Kommune)
Ib Bager (Middelfart Kommune)
Kurt G. Holm (Nordfyns Kommune)
Peter Pelle Nyborg Kommune)
Kurt Due Johansen (Odense Kommune)
Niels Andersen (Svendborg Kommune)
Lars Ole Gjesing (Ærø Kommune)
 
Naturpolitisk udvalg: Henrik Mørup-Petersen (Kontaktperson)
Niels Andersen
Børge Rasmussen
Kurt Due Johansen
Leif Bisschop-Larsen
 
Naturråd for Æbelø og Gyldensteen (Aage V. Jensens fonde) : Henrik Kalckar Hansen (kontaktperson)
 
Naturturisme I/S (vedr. Kite-surfing) : Niels Andersen (kontaktperson)
 
Punkttællingskoordinator: Henrik Kingo Andersen
 
Redekoordinatorer (Havørne): Gunnar Jørgensen (Rede nr. 4 Brændegård Sø)
Nis Rattenborg (Rede nr. 27 Langeland II)
Anders Vedel (Rede nr. 39 Leammer)
Jens Bækkelund (Rede nr. 40 Æbelø)
Claus Dalskov (Rede nr. 42 Tranekær)
Kirsten Stevn (Rede nr. 45 Wedelsborg)
Ivan Sejer Beck (Rede nr. 47 Kertinge Nor, samt rede nr 66.   Romsø)
Poul V. Rasmussen (Rede nr. 49 Lunkeris Skov)
Morten Kristiansen (Rede nr. 52 Sortemosen)
Jette Kruse Larsen (Rede nr. 53 Løgismose)
Karl Top (Rede nr. 54 Ravnholt)
Arne Bruun (Rede nr. 57 Hvidkilde)
Erhardt Ecklon (Rede nr. 72 Skovballe)
Erik Ehmsen (rede nr. 62 Arreskov Sø)
Lilly Sørensen (Rede nr. 85 Nakkebølle)
Ib Bager (Rede nr. 107 Føns Plantage)
 
Revisor: Åge Wichmann
 
Ringmærkergruppen: Hans Rytter (Gruppeleder)
Jacob Sterup
Jan Holm Jensen
Michael Bjerregaard
Michael Højgård Hansen
Børge L. Rasmussen
Anders Odd Wulff Nielsen
Peter Teglhøj
Heidi Vibe Frederiksen
Owen Jones
Jesper Brinkmann
Jens Friis-Walsted
Esben Eriksen
 
Fynske medlemmer af Danmarks Ringmærkningsforenings bestyrelse: Hans Rytter
Anders Odd Wulff Nielsen
Stor Skallesluger-gruppen: Niels Andersen
Arne Bruun
Flemming Hansen
Søren Bøgelund
 
Tranegruppen: Kell Grønborg
Kirsten Halkjær Lund
 
TV-2 Fyns Repræsentantsskab: Henrik Kingo Andersen
 
Uglegruppen: Kjeld Meiling (Kontaktperson)
 
Vandråd: Niels Riis (Storebælt)
Niels Andersen (Sydfyn)
Mads Syndergaard (Lillebælt)
Erik Ehmsen (Odense Fjord)
 
Web-gruppen: Mogens Ribo Petersen (Administrator, ansvarshavende web-master)
Michael Mosebo Jenssen (Feltornitologisk stof)
Henrik Mørup-Petersen (Naturpolitiske emner)
Ivan Sejer Beck (Turrapporter og "Nyt fra bestyrelsen")
Kell Grønborg (Billedgalleri)
Henrik Kalckar Hansen (Nyt fra hovedforeningen)