Generalforsamling
Næste ordinære generalforsamling skal finde sted inden udgangen af februar 2015. Indvarsling til generalforsamlingen sker mindst 4 uger forinden i landsforeningens og lokalafdelingens medier.

Dagsorden skal omfatte følgende:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (i ulige år).
  8. Forslag fra medlemmerne.
  9. Eventuelt.
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

 
Årets dokumenter
2014 Beretninger
2014 Referat

Tidligere dokumenter
 -
 -