Keldsnor Fuglestation
Siden 1990érne har DOF Fyn drevet fuglestationsvirksomhed på Langeland.

Først og fremmest er fugletrækket i sensommeren og efteråret fulgt fra Sydlangeland gennem trækobservationer, optællinger af rastende fugle og ringmærkning af småfugle.

Sydlangeland er et af Danmarks bedste træksteder om efteråret, og området passeres af et varieret træk af både vand- og landfugle. Der kan bl.a. ses store tal af trækkende gæs, ænder, rovfugle og småfugle.

I de mange vådområder som f.eks. Keldsnor, Søgård Mose, Tryggelev Nor og Nørreballe Nor kan man se rastende gæs, ænder og vadefugle m.m., og på gode dage kan der være et mylder af småfugle i krattene i området omkring Gulstav.

Arbejdet på fuglestationen er ulønnet og frivilligt. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, er du velkommen til at rette henvendelse til Fuglestationsudvalget (se under Hvem er vi/Lokalafdelingen). Ved længere ophold på fuglestationen er der mulighed for at få udbetalt diater og eventuelt rejsegodtgørelse. Normalt bor man i et sommerhus, som foreningen har lejet til formålet. Alle DOF Fyns medlemmer kan bruge sommerhuset, så længe der er plads. Prisen er 25 kr. pr. døgn. Adgang til sommerhuset fås ved henvendelse til Søren Bøgelund.


Rødrygget Tornskade


Ringmærkning
Normalt finder ringmærkning sted fra sidst i juli til udgangen af oktober. Da der er tale om frivilligt arbejde, bliver der ikke ringmærket dagligt, og dækningen varierer meget fra efterår til efterår. På en typisk sæson bliver der ringmærket 4000 - 5000 fugle. Siden 1994 er der ringmærket mere end 30.000 fugle i området.

I august domineres fangsttallene af snagere som Løv-, Rør-, Kær- og Tornsanger. I september er der flest Gransangere, Rødhalse og Munke, mens der i oktober fanges flest Fuglekonger, Rødhalse og Gærdesmutter.

Fuglestationens mærkningstal bliver dagligt indtastet i DOFbasen.

Keldsnor Fuglestation kan kontaktes på mobil: 2334 8636 (Hans Rytter) eller via Ringmærkergruppens weblog, hvor der er en kontaktformular.

Kalender
I Ringmærkernes kalender kan man se hvornår og af hvem der foretager ringmærkning af fugle på KNF. Desuden kan ses Bookingkalender for stationen.

Ringmærkningstal
 De seneste 10 dage
 2017
 Hele 2016
 Hele 2015
 Hele 2014
 Hele 2013
 Hele 2012
 Hele 2011
 Hele 2010
 
Alle fugleobservationer fra Sydlangeland
 Seneste 3 dage
 Seneste 10 dage
 Seneste 20 dage
 

Bemærkelsesværdige fugleobservationer fra Sydlangeland
 Seneste 3 dage
 Seneste 10 dage
 Seneste 20 dage
 

Observationer af sjældne og halvsjældne fugle fra Sydlangeland
  2017
Hele 2016
Hele 2015
 Hele 2014
 Hele 2013
 Hele 2012
 

Trækobservationer de seneste 10 dage fra Sydlangeland
 Alle arter
 Svaner og gæs
 Ænder
 Rovfugle
 Vadefugle